Uvjeti korištenja

Ova internet stranica namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa najnovijim informacijama o uslugama i proizvodima koji Vam stoje na raspolaganju unutar web stranica www.aneta-dingo.hr

Upotrebljavajući web stranice www.aneta-dingo.hr dajete svoj pristanak da izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih internet stranica. Vaš pristup i korištenje internet stranica www.aneta-dingo.hr ovise o Vašem prihvaćanju uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s naznačenim uvjetima korištenja ove web stranice i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Svako korištenje stranice www.aneta-dingo.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem web stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko).

Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko).
Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge ANETA-DINGO d.o.o., dostupne u veleprodajnoj i maloprodajnoj mreži na području Republike Hrvatske. Informacije koje ANETA-DINGO d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, ne jamči za isključivu točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

ANETA-DINGO d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na ponudu roba i usluga, te cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene ANETA-DINGO d.o.o. i/ili njegovi djelatnici ne snose odgovornost.

Ograničenje odgovornosti

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete ANETA-DINGO d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja,  ANETA-DINGO d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo kojih od informacija dostupnih na ovim web stranicama. Zbog interaktivne prirode stranica, naznačena cijena za proizvod i/ili uslugu također je prisutna samo u informativne svrhe. Moguće su pogreške ili propusti. ANETA-DINGO d.o.o. korisnički centar stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih proizvoda i/ili usluga, te najnovije promjene u ponudi proizvoda i/ili usluga.

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju „takav kakav jest“ bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost.  ANETA-DINGO d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Ni pod kojim uvjetima  ANETA-DINGO d.o.o. ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.
Sadržaj  ANETA-DINGO d.o.o. web stranica nije ugovorno vezan.

Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga  ANETA-DINGO d.o.o. i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Upotreba i zaštita osobnih podataka

ANETA-DINGO d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, ANETA-DINGO d.o.o., neće odati podatke trećim osobama, osim partnerima, a koje bi mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama www.aneta-dingo.hr.
Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06 i 41/08), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska. Povjeravanjem svojih osobnih podataka ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, na ovim internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).
Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava:
Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;
Ažurirati dane osobne podatke;
Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;
Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja ANETA-DINGO d.o.o. ili djelatnika naše prodajne mreže.

Javni podaci

Javne podatke koje nam možete dati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, kao i povezanih društava. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska, te će se smatrati povjerljivima. Djelatnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti i obrađivati isključivo od strane ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska i povezanih društava, a u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglasni ste i prihvaćate da ANETA-DINGO d.o.o., F. Pušakrića 90, 10250 Zagreb (Lučko), Hrvatska i povezana društva mogu obrađivati Vaše osobne podatke, publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Linkovi

ANETA-DINGO d.o.o. čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših internet stranica upute na internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, ANETA-DINGO d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama ali ANETA-DINGO d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri. S tim u svezi ANETA-DINGO d.o.o. ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:
ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,
ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Mrežni kolačići – | cookies |

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić – se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić – ) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.
Jedna od funkcija mrežnog kolačića – je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana.
Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.
Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj internet stranici.
Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju naše internet stranice.
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće. Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći koristiti uslugama koje su dostupne na stranici.
Želite li onemogućiti upozorenje u Microsoft Explorer-u:
1.Kliknite View, zatim Options.
2.Kliknite Advanced Tab.
3.Kliknite Warn prije kućice Accepting Cookies.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima. ANETA-DINGO d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje općih uvjeta

ANETA-DINGO d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.